Individuālie uzdevumi krievu literatūrā 7.–9. Klasei = Индивидуальные задания по русской литературе. A. Semjonovs. – R.: Zvaigzne, 1991. – 134 lpp.

Другие книги автора